PEMAKAIAN PARTIKEL BAHASA JAWA DI DESA KARABAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

Eka Yuliani, 2601409007 (2013) PEMAKAIAN PARTIKEL BAHASA JAWA DI DESA KARABAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[img]
Preview
PDF (PEMAKAIAN PARTIKEL BAHASA JAWA DI DESA KARABAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI)
Download (925Kb)

  Abstract

  Wujude partikel kang dinggo warga Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati kuwi beda-beda. Bedane kuwi yaiku wujude partikel kang biasane e [e] dadi ek [Ʃ?] manut panuture warga Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Sakliyane kuwi, fungsine partikel uga beda-beda yen dideleng saka distribusi lan konteks ukarane. Sakpartikel, sakdistribusi bisa nduwe fungsi kang beda jalaran konteks ukara kang beda uga. Kanthi adhedhasar alesan kasebut, panaliten iki njlentrehake bentuk, distribusi, lan fungsi partikel bahasa Jawa kang biasa dinggo warga Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Panaliten iki njlentrehake bentuk, distribusi, lan fungsine partikel kang dienggo wong Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Pendekatan kang digunakake ing panaliten iki ana rong werna, yakuwi pendekatan teoretis lan metodologis. Pendekatan teoretis kang digunakake yakuwi pendekatan struktural manut teori fatis. Pendekatan metodologis kang digunakake yakuwi pendekatan deskriptif lan kualitatif. Papan kanggo panaliten ana ing Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Datane awujud guneman wong Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati kang dikira ana partikele. Data-data kuwi diklumpukake kanthi cara teknik Simak Libat Cakap (SLC), teknik Simak Libat Bebas Cakap (SLBC), teknik rekam, lan teknik catat. Yen data wis nglumpuk, banjur dianalisis nganggo teknik padan lan teknik agih. Sabanjure, asile dijlentrehake nganggo metodhe informal. Asil panaliten iki awujud (1) bentuk partikel bahasa Jawa kang dinggo warga Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati cacahe ana wolulas partikel tunggal lan partikel campuran kang ana rong werna yaiku partikel campuran saka rong partikel lan saka telung partikel, (2) distribusi partikel kang digunakake warga Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati ana ing ngarep ukara, mburi ukara, ngarep lan tengah ukara, ngarep lan mburi ukara, tengah lan mburi ukara, sarta ngarep-tengah-mburi ukara, (3) fungsi partikel bahasa Jawa ing Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yakuwi kanggo miwiti guneman, netegake guneman, lan mungkasi guneman.

  Item Type: Thesis (Under Graduates)
  Uncontrolled Keywords: bentuk, distribusi, fungsi, partikel bahasa Jawa
  Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures > PI1 Indonesia > Sastra
  P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures > PI1 Indonesia > Javanese Language and Literature
  Fakultas: Fakultas Bahasa dan Seni > Sastra Jawa (S1)
  Depositing User: Users 23382 not found.
  Date Deposited: 06 May 2014 09:07
  Last Modified: 06 May 2014 09:07

  Actions (login required)

  View Item