PELESTARIAN CERITA RAKYAT DI KABUPATEN JEPARA

Ellisa Noviani , 2601411002 (2015) PELESTARIAN CERITA RAKYAT DI KABUPATEN JEPARA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[img]
Preview
PDF (PELESTARIAN CERITA RAKYAT DI KABUPATEN JEPARA ) - Published Version
Download (1201Kb)

  Abstract

  Crita rakyat yaiku crita sing tuwuh lan ngrembaka ing masyarakat kanthi cara lisan. Ing jaman modern kaya saiki crita rakyat wis mulai ditinggalake dening para masyarakate. Kahanan kaya mangkono kuwi uga kedadeyan ana ing Kabupaten Jepara. Masyarakat Jepara akeh sing padha ora gagas crita rakyate dhewe amarga mikir yen crita rakyat kasebut ora migunani neng uripe. Salah siji cara kanggo nguri-nguri crita rakyat ing Kabupaten Jepara yakuwi kanthi cara nglumpukake crita-crita rakyat ing Kabupaten Jepara sing disengkuyung karo tradhisi sing isih dilakokake kanthi saiki. Undering perkara ing panaliten iki yakuwi: (1) Kepriye proses nguringuri crita rakyat ing Kabupaten Jepara, (2) Kepriye kasil saka nguri-nguri crita rakyat ing Kabupaten Jepara kanthi wujud buku kumpulan crita rakyat Kabupaten Jepara. Ancase panaliten iki yakuwi njlentrehake proses nguri-nguri crita rakyat ing Kabupaten Jepara lan njlentrehake kasil nguri-nguri crita rakyat ing Kabupaten Jepara kanthi wujud buku kumpulan crita rakyat ing Kabupaten Jepara. Teori sing digunakake ing panaliten iki yakuwi teori inventarisasi lan teori crita rakyat. Panaliten iki gunakake pendekatan inventarisasi lan metode deskriptif analitik. Panaliten iki ngasilake dudutan: (1) proses nguri-uri crita rakyat ing Kabupaten Jepara yakuwi (a) babakan sadurunge panaliten ing panggon, (b) babakan panaliten ing panggon, lan (c) babakan gawe naskah crita rakyat kanggo ngarsipake; (2) Kasil nguri-uri crita rakyat ing Kabupaten Jepara yakuwi kumpulan crita rakyat Mula Bukane Anane Perang Obor, Dumadine Teluk Awur, Syekh Jondang, Ratu Kalinyamat, Klentheng Welahan, Dumadine Desa Welahan, Mitos Grojogan Songgolangit, Raden Syakul Langgi lan Macan Putih, Mbah Mbono Keling, Siluman Bajul Putih, Sutojiwa, Ki Ageng Bangsri, Dumadine Sendhang Pangilon, R.A Mas Semangkin, Dumadine Sendhang Bidadari, Warok Singablendhang, Gong Senen, Dumadine Desa Bugel, lan Sultan Hadirin. Pamrayogi saka kasil pelestarian crita rakyat ing Kabupaten Jepara sing digawe kanthi wujud buku kumpulan crita rakyat iki diajab bisa migunani kanggo ngrembakane ilmu folklor. Kasil panaliten iki uga bisa digunakake kanggo piliyan bahan ajar mata pelajaran basa Jawa ing sekolah. Kejaba iku uga diajab bisa ngajak masyarakat supaya nguri-uri crita rakyat ing Kabupaten Jepara supaya ora musna.

  Item Type: Thesis (Under Graduates)
  Uncontrolled Keywords: nguri-uri, crita rakyat, lan Kabupaten Jepara
  Subjects: P Language and Literature > PC Romance languages
  Fakultas: Fakultas Bahasa dan Seni > Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa (S1)
  Depositing User: yuniati perpus unnes
  Date Deposited: 07 Jan 2016 07:41
  Last Modified: 07 Jan 2016 07:41

  Actions (login required)

  View Item